Welkom

WELKOM gym experience 4DE WEBSITE VAN MRT PRAKTIJK GYM EXPERIENCE

Bewegen individueel of in een kleine groep voor kinderen met een minder vaardige motoriek, voor kinderen met autisme, ADHD, ADD en NLD en/ of voor kinderen met een beperking.

Tijdens een lesuur worden maximaal 6 tot 8 kinderen begeleid met gebruik van allerlei spelmateriaal en toestellen. Er wordt uitgegaan van de verschillende bewegingsthema’s; zwaaien, balanceren, klimmen, rollen, springen, vangen, stuiteren, mikken, rennen en stilstaan. In de lessen zit een duidelijke structuur en opbouw. Het uitgangspunt is het kind en zijn/haar mogelijkheden. Door te benoemen wat hij/zij doet, ontwikkelt het kind zijn/haar lichaamskennis.
Het doel is:
– Plezier krijgen in bewegen.
– Behalen van successen.
– Stimuleren activeren van de fijne en grove motoriek.
– de ontwikkeling van de motoriek begeleiden en inoefenen naar het niveau
behorend bij de leeftijd.
– Zelfvertrouwen en zekerheid krijgen.
– Leren samen spelen en werken; leren van sociale vaardigheden.

Waarom?

Wij leven in een tijdperk van toenemende bewegingsarmoede. Voorbeelden zijn er te over. Zoals: kinderen worden met de auto naar school gebracht en spelen op straat wordt steeds onveiliger. Kinderen blijven daarom binnen. En die ene boom om de hoek waar je in kon klimmen is ook al weg! De kans dat kinderen zich niet volledig motorisch ontwikkelen neemt hierdoor helaas toe. Sommige kinderen krijgen zelfs een hekel aan bewegen, aan gymnastiek. De verschillen met leeftijdsgenootjes worden daardoor te groot. Deze kinderen blijven liever achteraan staan, willen liever geholpen worden en durven niet veel. Ook zijn er veel kinderen die met buitenspelen niet meer mee kunnen doen of mogen van leeftijdsgenootjes.

Voor deze kinderen is het veel fijner om individueel of in een kleine groep te bewegen en te sporten. Het zijn kinderen die:
-meer tijd nodig hebben om iets te leren
-angst hebben bij alles wat ze doen
-het liefst vanaf de kant alles bekijken
-maar een of twee dingen tegelijk kunnen doen
-geen soepele coördinatie hebben van oog-hand-voet
-weinig lichaamsbesef hebben
-waarbij het evenwichtsgevoel onvoldoende is ontwikkeld.

logo stichting MRT in beweging def. - klein